DOLS - dveře, okna, listovní schránky 

PLASTOVÁ VÝROBA 

...detaily vašeho domova 

Zelená úsporám

Společnost DOLS a.s. je zaregistrována v Programu Ministerstva životního prostředí administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR. Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.


V seznamu výrobků a technologií má společnost DOLS a.s. Šumperk zaregistrovány plastová okna a plastové vchodové dveře splňující parametry programu.

Odborný dodavatel - Zelená úsporám

volejte zdarma 800 185 247 © 2010-2015
DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.